Author: Bakı Gənclər Mərkəzi

Rəsm kursları

Moda eskiz-Siz bu təlimlərdə iştirak edərək bədən quruluşu və proporsiyası, geyim stilləri haqqında məlumat, parçanın növ və materialları eləcə də müasir tarixi və milli geyimlər

Rəqs kursları

Bakı Gənclər Mərkəzində dünya rəqsləri, qafqaz rəqsləri, milli rəqslər(arşın mal alan, şalaxo, zəfər, nəlbəki, tello, yallı, özbək, avar və s.), keçirilir, həftədə 2-3 dəfə 1.5-2

İngilis Dili Kursları

ümumi ingilis dilini Beynəlxalq standartlar əsasında öyrənmək istəyənləri, dil üzrə əsas bacarıqlarını, Danışıq, Dinləmə, Yazma və Oxuma, Qramatika və Söz Ehtiyyatını artırmağı (Reading, Writing, Listening,