Azərbaycan

Nərgiz xanım 2 fevral Azərbaycanda Gənclər  günüdür. Bakı Gənclər Mərkəzinin direktoru kimi bu gün ölkəmizin hərtərəfli inkişafında Azərbaycan gəncliyinin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Gənclər günü hər bir Azərbaycanlı gənci üçün önəmli 
read more
Hər doğulan gün 27 sentyabr tarixindən başlayaraq bizi erməni təcavüzkarları üzərində qələbəyə daha da yaxınlaşdırdı. Nəhayət, 2020-ci il 10 noyabr tarixində Qarabağ savaşına son qoyuldu. Mənfur düşmənin izləri torpağımızdan  silindi. 
read more
Azərbaycan dünyada dostluq, sülh ölkəsi kimi tanınır və sevilir. Düşmən qarşısında öz milli mənliyini həmişə qorumağı bacarmışdır. Yadellilərin hücumlarını əsrlər boyu qəhrəmanlıqla dəf etmişdir. Azərbaycanın münbit torpağı, gözəl təbiəti xalqımızın 
read more
Hər bir ölkədə və cəmiyyətdə gənclik böyük qüvvə sayılır. Çünki bugünkü gənclik sabahın inkişafı, dövlətin və dövlətçiliyin qüdrətlənməsi, milli genefondun qorunması deməkdir. Ona görə də təsadüfi deyil ki, hər bir 
read more
Hər bir əsr daha çox baş vermiş tarixi hadisə və kəşflərlə yadda qalır. Dünya ölkələrinin ictimai-siyasi həyatındakı dəyişikliklər və inqilablar, tarixən insanların dünyagörüşünün yeni istiqamətlərini müəyyən edib. Bu cəhətdən Azərbaycan 
read more