fdgfd

Bakı Gənclər Mərkəzi

Bakı Gənclər Mərkəzi şəxsi inkişaf və karyera yüksəlişi yolunda fəaliyyət göstərməyi nəzərdə tutan gənclərin inkişafı platformasıdır. Bu istiqamətdə Mərkəzdə gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili və onların potensialının üzə çıxarılması üçün işlər görülməkdədir.

Bakı Gənclər Mərkəzi gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili və onların potensialının üzə çıxarılmasını nəzərdə tutan platformadır. Mərkəzin missiyası maarifləndirici fəaliyyətlər əsasında gənclərin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək və Azərbaycanda insan kapitalının inkişafına töhfə verməkdir.

Bakı Gənclər Mərkəzi 2018-ci ildə Sabunçu İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə inşa olunmuş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə baş tutmuş açılış mərasimində gənclərin istifadəsinə verilmişdir.

Mərkəzin fəaliyyəti gənclər üçün vacib olan 2 əsas istiqamət – gənclərin məşğulluğu və əlaqələrin qurulması istiqamətlərini əhatə edir. Bu istiqamətlər çərçvəsində gənclər üçün karyera quruculuğu, yerli və beynəlxalq proqramlarda iştirak, təcrübə proqramları, TOT təlimləri, təlim və görüşlər, layihələr məktəbi, təkmilləşdirmə proqramları sahəsində fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılmışdır.

Mərkəzin zəngin maddi-texniki bazası gənclərin özlərini rahat hiss etməsi, öyrənməkdən zövq alması və axtardığı informasiyanı vaxtında tapa bilməsinə hesablanmışdır.

Missiyamız

KARYERA İNKİŞAFI

Gənclərin karyera inkişafını yönləndirmək üçün təlim, seminar və sərgilərin keçirilməsi

ELM PLATFORMASI

Gənclərin elmə olan marağını artırmaq üçün elmi-kütləvi seminar və tədbirlərin təşkili

İNKİŞAF PROQRAMLARI

Gənclərin peşəkar bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün silsilə layihə və proqramların təşkili

PEŞƏKAR KURSLAR

Gənclərin şəxsi və peşəkar inkişafını təmin etmək üçün uyğun büdcəli kursların keçirilməsi

İXTİSASARTIRMA MƏRKƏZİ

Gənclərin sahib olduğu ixtisas biliklərini möhkəmləndirmək üçün təcrübə və ixtisasartırma təlimlərinin keçirilməsi

SOSİAL AKTİVLİKLƏR

Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün sosial aktivlik və tematik görüşlərin təşkili

Hədəflər

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

İNKİŞAF MƏKTƏBLƏRİ

KARYERA MƏRKƏZİ

TƏCRÜBƏ MƏRKƏZİ

Bakı Gənclər Mərkəzi gənclərin yüksək səviyyəli inkişafını təmin etmək üçün beynəlxalq əlaqələrin qurulması, karyera və təcrübə mərkəzlərinin formalaşdırılması, eləcə də tematik inkişaf məktəblərinin formalaşdırılmasını qarşıya hədəf olaraq qoymuşdur.

Sertifikasiya sistemləri

Güclü beynəlxalq əlaqələrin formalaşdırılması və tanınan sertifikasiya sistemləri ilə əlaqələrin yaradıması

 

“MərkəzdəSən” üzvlük proqramı

Üzvlük proqramına qoşulan gənclər hesabına karyera və təcrübə mərkəzi, eləcə də inkişaf məktəblərinin formalaşdırılması