Ofis proqramları

Microsft Word – Microsoft Word sənədlər tərtib etmək üçün istifadə edilən ofis proqramıdır. Word-də sənədlər yaza, qeydlər apara, tərcümeyi-hal qura, təqvimlər yarada, broşürlər və s. hazırlaya bilərsiniz. Bundan əlavə, Word qrammatik düzəliş xüsusiyyətinə malikdir və istifadəçilərə cədvəllər, şəkillər əlavə etməyə və sənədləri paylaşmağa imkan verir. Yaratdığınız sənədləri skaner köməyilə fiziki nəticəyə də çevirə bilərsiniz. 

Microsft Excel – Microsoft Excel elektron cədvəl proqramıdır. Avtomatik hesablamalar aparır, qrafik və məlumat təhlili alətlərinə malikdir. Word-dən fərqli olaraq Excel-də düsturlardan da yararlanmaq və hesabatlar hazırlamaq mümkündür.

Microsoft Powerpoint – PowerPoint, şəkillər, mətn, qrafiklər, quraşdırılmış video, animasiyaları və s. öz təqdimatlarınızla yaratmağa imkan verən bir proqramdır.

Microsoft Office Outlook –  şəxsi kommunikator. Proqrama daxildir: təqvim, tapşırıqlar planı, elektron poçt, ünvanlar kitabçası.