“Şah İsmayıl Xətai” Vətənpərvərlik klubu

“Şah İsmayıl Xətai” Vətənpərvərlik Klubu

Dövlətimizin gənclər siyasətinin əsas məqsədi də məhz gənclərin dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakını artırmaq, ölkənin gələcək inkişafında məsuliyyətini yüksəltməkdən ibarətdir. Bizim də “Şah İsmayıl Xətai” klubunu yaratmaqda məqsədimiz vətənpərvərlik hissinin hər bir gəncin qəlbində olması üçün lazımi tədbirlər görməkdir.